Oferta

Zapraszamy do współpracy w zakresie kompleksowej obsługi księgowo-kadrowej firm

Oferujemy:

  • prowadzenie ksiąg handlowych
  • prowadzenie książki przychodów i rozchodów, ryczałtu
  • prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług
  • prowadzenie akt osobowych pracowników
  • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac, rozliczanie PIT
  • zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
  • sporządzanie i przekaz deklaracji ZUS
  • sporządzanie sprawozdań finansowych
  • sporządzanie deklaracji podatkowych